Каналокопател HT275 TRACK

За продажба и под наем

The Ditch Witch HT275 trencher is built for a wide range of trenching jobs, including water, sewer, gas, power and underdrain installations, pipeline distribution, and other heavy-duty trenching tasks.

Каналокопател HT275 TRACK

Попитайте за каналокопател под наем сега. Ние от Дефиго ООД се грижим вашите инфраструктурни проекти да бъдат успешни. Извършваме продажба на всички модели каналокопателни машини.

При нас ще намерите професионална DitchWitch техника за продажба или под наем.

Translate »